Hotline: 0937 256 780

Lô D3 Đường D1, KCN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

XE TRỘN BÊ TÔNG

  • XE TRỘN BÊ TÔNG
  • XE TRỘN BÊ TÔNG
  • XE TRỘN BÊ TÔNG

  • XE TRỘN BÊ TÔNG

  • Tổng quan
  • Thông số
  • Tính năng & Lựa chọn
  • Liên hệ